På det offentlige område er de centrale forlig til overenskomster landet. Det betyder, at vi nu for alvor går i gang med at forhandle de private overenskomster, som skal fornys i 2021.

Det drejer sig om FOAS’ sprogcenteroverenskomst, FOAS’ overenskomst på det almene område samt en række STU-overenskomster.

STU

STU-overenskomsterne forhandles og indgås direkte mellem ledelsen på den enkelte arbejdsplads og Uddannelsesforbundet/LC. På nogle arbejdspladser i et samarbejde med en række andre fagforeninger. Forhandlingerne går i gang over de kommende måneder, og tillidsrepræsentanterne bliver inddraget både før og undervejs.

FOAS-områderne

For så vidt angår de to FOAS-overenskomster bliver processen anderledes denne gang. Det skyldes, at FOAS som arbejdsgiverorganisation har valgt at lade sig opløse og samtidig har opfordret de enkelte enheder og institutioner til at melde sig ind i Dansk Erhverv.

Det betyder, at Uddannelsesforbundet/LC i forhold til de tidligere FOAS-medlemmer, som melder sig ind i Dansk Erhverv, nu skal forhandle overenskomstfornyelserne med Dansk Erhverv.

Inden Uddannelsesforbundet kan tage hul på forhandlingerne om selve indholdet i overenskomsterne, skal vi vide, hvilke afdelinger/institutioner/enheder Dansk Erhverv forhandler for. Altså hvem har meldt sig ind i Dansk Erhverv, og dermed hvem, at de kommende overenskomster gælder for.  Når vi påbegynder de egentlige forhandlinger, er vores udgangspunkt de nuværende overenskomster, som de tidligere FOAS-arbejdsgivere, har taget med sig ind i Dansk Erhverv.

Der kan også være tidligere FOAS-arbejdsgivere, som vælger ikke at melde sig ind i Dansk Erhverv. Og her skal Uddannelsesforbundet forhandle og indgå aftale om en fornyelse af overenskomsten med den enkelte arbejdsgiver.

Overenskomst gælder fortsat

Uanset om arbejdsgiveren melder sig ind i Dansk Erhverv eller ej, er det vigtigt at understrege, at overenskomsten følger med arbejdsgiveren videre i sin nuværende form. Den gælder altså, indtil der måtte komme en aftale om en ny overenskomst.