På ungdomsskoler og kommunale sprogcentre er arbejdet med at komme i gang med procedurer og regler i den ny arbejdstidsaftale i fuld gang i kommuner og på skoler. Den 1. august træder arbejdstidsaftalen i kraft i ungdomsskolerne og på nogle kommunale sprogcentre. På andre kommunale sprogcentre træder den nye arbejdstidsaftale først i kraft ved årsskiftet.

Uddannelsesforbundets sekretariat er i kontakt med mange af de kommunale tillidsrepræsentanter, som er i gang med arbejdet med implementeringen. Som tillidsrepræsentant kan du altid kontakte sekretariat og politikere i Uddannelsesforbundet og få råd og bistand om proces og regler i forhold til arbejdet med at få implementeret aftalen.

Kommunale arbejdstidsaftale

Du kan fortsat finde den kommunale arbejdstidsaftales indhold på forbundets hjemmeside.
Se den her

Kom godt i gang den 25. maj 2021

På statens områder – EUD/AMU, FGU og VUC – træder arbejdstidsaftalen først i gang enten 1. januar 2022 eller 1. august 2022 alt efter, hvordan skolen har placeret sin normperiode.  

Som forberedelse til arbejdet med arbejdstidsaftalerne på det statslige område gennemfører Uddannelsesforbundet et kursus for alle statslige tillidsrepræsentanterne den 25. maj.