1. oktober træder arbejdstidsaftalerne på Uddannelsesforbundets statslige områder EUD, AMU, VUC og FGU formelt i kraft.

På skoler, hvor normperioden starter 1. januar 22, betyder dette travlhed hos ledelser og tillidsrepræsentanter for at gennemføre det aftalte samarbejdsspor, som ligger forud for, at ledelserne blandt andet kan udlevere opgaveoversigter til lærerne. Det skal ske i slutningen af november, fem uger før normperioden starter.

Arbejdstidsaftalerne er på en række digitale informationsmøder for ledelser og tillidsrepræsentanter blevet introduceret af Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. De er de centrale parter bag den statslige aftale. Desuden har Uddannelsesforbundet afviklet en række kurser for tillidsrepræsentanter, som nu er i gang med implementeringen. 

Arbejdstidsaftale skal afspejle åbenhed

Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, håber, at der er godt gang i arbejdet på skolerne. Det er vigtigt, at de lokale parter fælles går ind i det tankesæt, som ligger bag aftalen.

Det handler om transparens og åbenhed i forhold til det grundlag, som skolerne har, når de planlægger og prioriterer lærernes arbejdstid. 

-Det handler om, at man lokalt taler om og arbejder for en god balance mellem lærernes opgaver og tiden til at løse dem. Og særligt, at man i processen har et fælles blik for, at forholdet mellem tiden til undervisning og til forberedelse bliver rimeligt for den enkelte lærer, siger Hanne Pontoppidan.

Sigtet er, at lærerne skal kunne lykkes med deres undervisning og at undervisningen dermed har kvalitet.

Årshjul skal hjælpe samarbejdssporet

De centrale parter introducerede et årshjul for samarbejdssporet mellem ledelser og tillidsrepræsentanter. Hanne Pontoppidan råder til, at de bliver et fælles redskab. 

-Hvis man bruger det og samtidigt fælles dykker ned i, hvad der står i aftalen, er man godt på vej i en god lokal samarbejdsproces. Herfra kan man finde de gode lokale løsninger og dermed sikre, at aftalen kommer til at virke på skolerne, siger formanden.

Fik du læst slides fra møderne

Se årshjulet og andre slides fra møderne med Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og kompetencestyrelsen. Her kan du se hovedelementerne i arbejdstidsaftalen for det statslige område.