Der har været en stor opmærksomhed fra medlemmerne i forhold til reglen i de nye arbejdstidsregler om ret til nedsat arbejdstid med fuld pensionsopsparing for lærere, der er fyldt 60 år. Det er et væsentligt resultat af overenskomstforhandlingerne i denne runde arbejdstidsaftalerne.

Uddannelsesforbundet opfordrer til, at der informeres om reglen, når I holder møder i foreninger og klubber om de nye arbejdstidsaftaler i de kommende måneder.   

Bevarer indbetalingen af pension

Reglen går ud på, at læreren, når hun eller han er fyldt 60 år, med den nye arbejdstidsaftale på de kommunale og det statslige område får ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang.

Det betyder, at man kan gå ned i løn og arbejdstid, men at arbejdsgiver fortsat skal betale det nuværende pensionsbidrag til pensionskassen. 

Muligheden følger normperioden

Reglen er nu trådt i kraft for lærere på alle skoler, som har skoleåret som normperiode. Reglen gælder fra 1. januar 2022 for på skoler, som har kalenderåret som normperiode.

Muligheden for nedsat tid er i kommunerne et af resultaterne af forhandlingerne om arbejdstid og en ny arbejdstidsaftale, der blev afsluttet sidste efterår i den såkaldte A20-aftale
Ret til nedsat arbejdstid fra 60 år


Muligheden for nedsat tid gives også til statslige lærere og vejledere som en del af seniorvilkårene i OK21-resultatet. Her får lærerne også, fra det år de fylder 62 år, ret til seniorbonus på 0,8 procent af den sædvanlige løn. Den enkelte har ret til at konvertere bonussen til to seniorfridage eller ekstraordinært pensionsbidrag. Seniorbonus træder i kraft fra 1. april 2022.
Læs mere om Seniorvilkår