”Har du set, jeg har sendt nyt om din sag?”, ”Kommer du til medlemsmødet?”, ”Har du fået Ole Olsens samtykke?” Det er tre eksempler på sms’er, som du ikke må sende som tillidsrepræsentant.

Ifølge databeskyttelsesreglerne/GDPR er medlemskab af en fagforening en særlig følsom personoplysning, på linje med helbredsoplysninger og seksualitet. Derfor skal oplysningen behandles fortroligt og altid krypteres, når den sendes elektronisk.

Hvor e-mails ofte har en automatisk kryptering og derudover kan sikres med for eksempel NemID-kryptering, er sms’er altid ukrypterede. Derfor er de uegnede til TR-arbejde.

Reglerne gælder ikke kun, når der eksplicit står i beskeden, at en person er medlem af Uddannelsesforbundet. De gælder også, når det er muligt at regne ud, at en person er medlem, ud fra hvad du som tillidsrepræsentant skriver i beskeden.

Uddannelsesforbundet anbefaler derfor, at du helt undlader at bruge sms’er i TR-arbejdet. Du er naturligvis ikke herre over, hvordan dine medlemmer skriver til dig, men du må ikke opfordre til, at de sms’er til dig.

Får du en sms, kan du f.eks. skrive tilbage på arbejdsmailen, som opfattes som et lukket, sikkert system. Ellers kan du ringe vedkommende op, da telefonsamtaler regnes altid for sikre. Du kan også sende en kort sms tilbage, bare den ikke afslører noget – for eksempel blot ”send mig en mail”, ”jeg ringer lige” eller lignende.

 

LÆS MERE

Læs mere om, hvordan du kommunikerer sikkert i TR-håndbogen under persondata:

www.uddannelsesforbundet.dk/tillidsvalgte/tr-haandbog

Vælg dit område og dernæst ”Persondata”