Udvalget for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne (E-udvalget) i Uddannelsesforbundet inviterer til et opfølgende webinar om arbejdstidsaftalen for tillidsrepræsentanter på EUD og AMU. Det sker den 4.marts klokken 16-18.

Formålet er at give sparring til den lokale formidling af arbejdstidsaftalen, så medlemmerne er kvalificerede til at stemme ved OK21. Webinaret er kommet i stand, da der på E-udvalgsmødet 9. februar var et ønske om at få en dialog om opgaven med at formidle arbejdstidsaftalen til kollegaerne på skolen.  

Mødet vil blive ledet af formand for E-udvalget Henrik Dyrby Mogensen og af konsulent Flemming Jørgensen. 

Webinaret tager udgangspunkt i den tidligere gennemgang i januar 2021 og de udsendte Power Point. Så aftalen vil ikke blive gennemgået igen. Formålet er alene at drøfte, hvordan man kan præsentere indholdet til kollegaerne. Hvis I på skolen er klar til det, så er der ikke nogen grund til at deltage, men skulle du have behov for at få drøftet noget af teksten igen, så er der en mulighed her. 

Der kommer senere i marts andre webinarer for det statslige område, hvor også de øvrige dele i OK21-aftalen vil blive gennemgået.

Tilmed dig her