De statsansattes lønsedler får nyt layout, men der er fortsat de samme oplysninger på lønsedlen. Det nye layout forventes brugt fra juni måned.

Økonomistyrelsen har en beskrivelse af lønsedlen. 

Beskrivelsen giver et godt overblik over de enkelte elementer på lønsedlen. Der er også henvisning til en større vejledning. 

Du kan eksempelvis bruge beskrivelser og vejledninger, når du gennemgår en kollegas lønseddel.

Økonomistyrelsen arbejder med funktionalitet til at vise ferie- og omsorgsregnskab på lønsedlen samt en engelsk udgave af lønsedlen. Dette vil være kærkomne forbedringer af lønsedlen, som Uddannelsesforbundet på medlemmernes vegne længe har ønsket sig. Der vil blive orienteret særskilt når forbedringerne foreligger.