Lærere i Uddannelsesforbundet udvikler ofte undervisningsmaterialer, som deles med og bruges af andre kolleger. Nogle gange stiller skolen krav om, at dette materiale skal kunne overtages af skolen og eventuelt kunne deles med eller sælges videre til andre skoler eller aktører. I en række sådanne tilfælde har læreren ophavsret til sit eget materiale.

For at kunne rådgive medlemmerne om rettigheder i forhold til den videre anvendelse af egne materiale arbejder Uddannelsesforbundet sammen med Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA).

Brug model-aftale hos stat og privat

Sammen med Danske Erhvervsskoler og Gymnasier (DEG) har UBVA til for eksempel til erhvervsskolerne udarbejdet en model-aftale for, hvordan lærernes ophavsret skal respekteres. Parterne er enige om, at modelaftalen afspejler en fornuftig og afbalanceret løsning for både erhvervsskoler og lærere. Uddannelsesforbundet kan anbefale modelaftalen til brug på vores statslige og private områder. Tillidsrepræsentanter og medlemmer på det kommunale område skal i spørgsmål om ophavsret kontakte sekretariatet.

Aftalen (fra 2019) sikrer blandt andet lærernes ret til:

  • Udgivelse af undervisningsmateriale herunder bøger
  • Betaling for skolernes videresalg af undervisningsmateriale. Erhvervsskoler har ganske vist ikke hjemmel til at videresælge undervisningsmateriale – men dette forhold kan ændre sig.
  • Genbrug i tilfælde af jobskifte

Aftalen sikrer også skolernes ret til vidensdeling inden for egen institution og med andre institutioner – for eksempel i forbindelse med videnscentrene på erhvervsuddannelsesområdet.

Aftalen bliver fulgt op af en fælles hensigtserklæring mellem UBVA og DEG til erhvervsskolerne, der opfordrer alle til at benytte aftalen som grundlag for indgåelse af en lokalaftale om brugen af ophavsrettigheder.  

Inddrag de andre fagforeninger

Som TR opfordres du til på skolerne at samarbejde om forhandling og indgåelse af aftaler om ophavsret med de øvrige lærerorganisationer, hvis det er relevant. Vi tilråder desuden, at I indsender aftaleudkast til Uddannelsesforbundet, inden I tiltræder en lokal aftale.

Du kan se modelaftalen her.