Fra onsdag den 24. marts begynder urafstemningen om overenskomstresultatet for medlemmer ansat på kommunale sprogcentre, på ungdomsskoler og på det kommunale beskæftigelsesområde. Urafstemningen for medlemmer ansat på statslige arbejdspladser som erhvervsskoler, AMU, FGU og VUC begynder den 6. april. 

Afstemningen er digital

Medlemmerne vil modtage en mail fra Uddannelsesforbundet med et link, når afstemningen går i gang. Det er kun muligt at stemme digitalt. Derfor skal medlemmerne benytte det tilsendte link.

Der kan stemmes frem til den 19. april klokken 9 både på det kommunale og statslige område.

Samlet resultat for LC’s kommunale område

Det er forretningsudvalget i LC (Lærernes Centralorganisation), der på baggrund af stemmeafgivelserne skal afgive et endeligt ja eller nej til de nye overenskomster. Ud over Uddannelsesforbundet består LC af Danmarks Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening.

På det kommunale område er afstemningen fælles for alle medlemmer i Danmarks Lærerforening og Uddannelsesforbundet. Det samlede afstemningsresultat afgør, om det bliver et ja eller nej. LC’s forretningsudvalg offentliggør resultatet af den kommunale afstemning i løbet af den 19. april. Dermed bliver det afgjort, om de kommunale overenskomster godkendes eller forkastes.

CFU-resultat klar 20. april

Uddannelsesforbundets medlemmer på det statslige område stemmer samlet for alle ansættelsesområder og afgør, om Uddannelsesforbundet skal sige ja eller nej i LC. Det samme sker hos de andre lærerorganisationer. På den baggrund afgøres LC’s stillingtagen.

Den 20. april har de andre statslige organisationer, som er med i det statslige forhandlingsfællesskab CFU, taget stilling. Vi forventer, at det på dagen kan meddeles, om overenskomsterne på det statslige område er godkendt eller ej.

Godkendes overenskomsterne i stat og kommunerne, gælder de med tilbagevirkende kraft fra 1. april i år. Bliver det et nej, varsles der konflikt.