Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil nedsatte, kort efter at Covid19 lukkede Danmark ned i marts 2020, et sektorpartnerskab på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet, som Uddannelsesforbundet deltager i. Sektorpartnerskabet har ugentlige møder.

Formålet med sektorpartnerskabet er at drøfte problemstillinger og løsninger om såvel nedlukning som genåbning af undervisningen på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet samt at bidrage med spørgsmål og forslag til, hvordan de mange udfordringer i forbindelse med ned- og genåbningen bliver løst.

For Uddannelsesforbundet har arbejdet i sektorpartnerskabet været vigtig, da det fungerer som en platform, hvor forbundet kan få sat fokus på de ”rigtige problemer”, som medlemmerne står i på institutionerne, samt i fællesskab med Børne- og undervisningsministeriet og de øvrige parter på området at få fundet brugbare initiativer og løsninger, som afhjælper medlemmernes daglige arbejde.

Arbejdet i sektorpartnerskabet har udmøntet sig i forskellige breve, retningslinjer, bekendtgørelser og vejledninger, som er blevet udsendt til institutionerne i forhold til forvaltningen af ned- og genåbning af undervisningen.

Har du under corona-perioden oplevelser eller ser mangler, som du vurderer kan være af generel interesse for hele dit skoleområde, så skriv en mail til info@uddannelsesforbundet.dk.

Dine overvejelser samles med øvrige input og bliver dermed en del af forbundets input til sektorpartnerskabet.