-En krænkelsespolitik bør være en helt naturlig del af den allerede formulerede mobbe- og voldspolitik, og har arbejdspladsen ikke allerede klare og kendte retningslinjer, så vil jeg opfordre jer til, at tage initiativ til, at arbejdet med at formulere og gennemsætte dette sættes i gang. Det kan sådan set kun gå for langsomt!

Sådan siger Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan. Hun har blandt andet sammen med andre 52 andre formænd for fagforbund i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) underskrevet et åbent brev, som lægger op til at få skabt klare retningslinjer for, hvordan arbejdspladser og fagbevægelsen selv håndtere krænkende adfærd og kultur. Nu sender hun en ekstra opfordring til de tillidsvalgte i Uddannelsesforbundet.

-Naturligvis skal ansatte kunne passe deres arbejde uden at modtage upassende kommentarer eller egentlige seksuelle tilnærmelser. Derfor er det også helt naturligt, at man ude på arbejdspladserne har haft drøftelsen i SU om, hvor “barren” sættes, så den er klar for alle, og hvordan arbejdspladsen skal agere, når der er er ansatte, der føler sig krænket, fortsætter Hanne Pontoppidan.

Hun understreger, at skoler og uddannelsessteder bør have både klare retningslinjer for elever, kursister og ansatte.