Det kommunale område

1. april 2020 steg lønnen ved en generel regulering på de kommunale områder. Reguleringen er den aftalte 0,4 procent lønstigning. Det betyder, at reguleringsprocenten ændres fra 1, 412411 til 1,417798.
Næste generelle regulering for det kommunale område 1. oktober 2020.

Se lønnen på det kommunale område

Det statslige område

Ved OK18 blev der aftalt en lønstigning på 1,46 procent til april 2020. Desuden blev der forventet en mindre, men dog positiv reguleringsordning på 0,02 procent. Lønnen i den offentlige sektor er dog steget mere end i den private sektor. Reguleringsordningen udmøntes derfor negativt med -0,56 procent.

Den procentvise stigning 1. april 2020 er derfor endt på 0,84 procent. Det betyder, at reguleringsprocenten blev øget fra 9,4007 til 10,3236.

Næste og sidste lønstigning i denne overenskomstperiode er aftalt til 1. februar 2021.

Se lønnen på det statslige område

Følgende private områder følger statens regulering

FOAS’ almene
FOAS’ Sprogcentre
Folkeoplysning

Se lønnen på det private område