Søndag middag præsenterede regeringen, FH og DA en ny fælles aftale, der skal hjælpe private virksomheder økonomisk under corona-krisen. Trepartsaftalen betyder, at private virksomheder, der er særlig hårdt belastet af corona-pandemien kan søge om, at staten skal dække en del af lønudgifterne, hvis virksomheden til gengæld undlader massefyringer.

Trepartsaftalen lægger også op til, at medarbejderne på virksomheder, der får støtte, skal afgive fem feriedage. Aftalen gælder i tre måneder frem til 9. juni.

Kun privatansatte medlemmer er omfattet

Aftalen gælder for lønmodtagere på alle de private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus og derfor står overfor at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Trepartsaftalen dækker ikke det offentlige område. Derfor er erhvervsskoler, AMU, VUC og FGU og kommunale sprogcentre og ungdomsskoler undtaget fra aftalen.

Trepartsaftalen skal nærlæses

Uddannelsesforbundets sekretariat er i gang med at se på, hvor og hvordan trepartsaftalen reelt har betydning for de privatansatte medlemmer, så de privatansattes tillidsrepræsentanter kan få korrekt information om aftalens indhold.

 

Læs mere

Uddannelsesforbundet opdaterer løbende informationen til dig og øvrige medlemmer på:

Få svar på dine spørgsmål om coronavirus