Onsdag den 20. maj 2020 besluttede folketingets partier at åbne alle Uddannelsesforbundets skoleområder fra onsdag den 27. maj. Ordet fra har betydning, fordi skolerne først må åbne, når de sundhedsmæssige krav er opfyldt. Det betyder blandt andet, at rengøringen er i orden, og de praktiske foranstaltninger omkring afstand med videre er på plads.

Læs mere i de sundhedsmæssige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen:COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

Du kan også følge med på Uddannelsesforbundets hjemmeside, der løbende bliver opdateret med nyt om arbejdsvilkår og undervisning under corona-krisen:Nyt om coronavirus

Samarbejdet med ledelsen er vigtigt

Udfordringerne fra corona for både elever, lærere og ledelse er ekstraordinære særligt ved genåbningen. Det gør samarbejdet mellem ledelse og tillidsrepræsentanter vigtigt. Når I på skolen har etableret et SU, er dette det rigtige formelle forum for et godt samarbejde om håndteringen af de mange nødvendige ændringer og ekstraforanstaltninger på arbejdspladsen. Fra mange skoler hører vi, at samarbejdet i SU er velfungerende og viser sit værd i en svær coronatid. SU er rammen for et godt uformelt samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og ledelse i det daglige.    

Overenskomst, arbejdstidsregler og ferieregler gælder

Sekretariatet får mange spørgsmål til håndtering af arbejdstid, når skolerne åbner og elever og kursister skal tilbage og indhente noget af den forsømte undervisning. Arbejdstidsreglerne gælder fortsat. Det betyder, at arbejdstiden skal opgøres efter reglerne ved normperiodens afslutning med henblik på at konstatere, om der er overtid, og det betyder, at undervisningstimerne skal gøres op med henblik på, om der skal udbetales tillæg for antallet af undervisningstimer over det timeloft, som fremgår af overenskomst og arbejdstidsregler.
De gældende regler, kan kun fraviges, hvis der centralt mellem overenskomstens parter indgås aftaler herom.

Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du tjekke i TR-håndbogen – vælg dit ansættelsesområde og emnet: Overenskomster og aftaler.
Du er også altid velkommen til at kontakte sekretariatet: T: 70 70 27 22  

På samme måde som overenskomsten gælder feriereglerne også i en coronatid. Har du spørgsmål hertil, kan du også finde svar i TR-håndbogen og i tvivlsspørgsmål kontakte sekretariatet.   

Brug klubben og foreningen  

Som tillidsrepræsentant er det altid vigtigt at have god fornemmelse for kollegernes situation og trivsel. I en periode med genåbning efter corona er dette ekstra vigtigt. Vi hører, at man på skoler holder klubmøder/medlemsmøder i foreningerne. I dette forum kan udfordringer i en vanskelig tid drøftes mellem kolleger med henblik på at finde fælles løsninger med ledelsen. Klub- og medlemsmøder – på teams, skype eller lignende eller hvis muligt fysisk – er også i denne coronatid et vigtigt rum for kollegialt fællesskab og sammenhold.