UCplus, A2B, Hans Knudsen Instituttet og Gladfonden er nogle af de private overenskomster, som Uddannelsesforbundet forhandler dette forår. 

Det helt store område er industriens, som nok vil være det område, hvor der først kommer med et forlig – sandsynligvis i løbet af februar.
Tit er der indslag i medierne – blandt andet om presset fra fagbevægelsen for at få et resultat, som afspejler, at det går godt økonomisk for virksomhederne i Danmark. Og i det lys ses et scenarie om konflikt, hvis medlemmerne stemmer nej til et resultat eller en forligsskitse.

Som tillidsrepræsentant ansat i staten eller i en kommune er det en god ide at følge med i, hvad der sker, fordi forhandlingerne på det private område kan få afsmittende effekt på de offentlige overenskomstforhandlinger i 2021.

De overordnede forhandlinger ved OK20 handler særligt om:

  • Lønstigninger
  • Fritvalgsordninger (man kan frit vælge, om man vil bruge lønmidler på fritid, pension eller eventuelt uddannelse)
  • Arbejdsmiljø
  • Social dumping.

Udover de overordnede temaer er der selvfølgelig også muligheder for at forhandle emner, der knytter sig særligt til de enkelte overenskomster.