Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis du som tillidsrepræsentant får lavet en fratrædelsesaftale for en af dine kolleger, som ikke har det korrekte indhold. Vores a-kasser gør os opmærksom på, at medlemmer i den situation risikerer tre ugers karantæne uden dagpenge, og at man kan risikere et økonomisk ansvar som rådgiver.

Kontakt Uddannelsesforbundet

Det er ikke helt enkelt at lave en fratrædelsesaftale, og derfor anbefaler vi, at du som TR altid inddrager Uddannelsesforbundets sekretariat, hvis medlemmer på din arbejdsplads ønsker hjælp til en aftale om aftrædelse.

Vi får i øjeblikket advarsler fra vores a-kasser om at være forsigtige med at indgå aftaler om fratrædelse for medlemmerne. A-kasserne oplever nemlig, at nogle medlemmer får tre ugers karantæne uden dagpenge, når de melder sig ledige, efter de har indgået en fratrædelsesordning.

Gyldig grund til at fratræde

For at medlemmerne undgår karantæne, skal der i fratrædelsesaftalen være en såkaldt gyldig grund til deres fratrædelse.

Gyldige grunde kan være mange ting. Der er en række krav, der skal knytte sig til medlemmets situation, før fratrædelsen er gyldig i a-kassens øjne. Det kræver derfor særlig ekspertise at sikre sig, at disse forhold kommer med i en aftale.

Hvis medlemmet får karantæne, er han eller hun betragtet som selvforskyldt ledig. Dvs. vurderet til, at han eller hun har opsagt sit job uden at have en (lov)gyldig grund, eller opsagt af en grund, der overvejende skyldes medlemmet selv.

Du kan blive gjort ansvarlig

Der er altså store konsekvenser ved utilsigtet at få lavet en mangelfuld aftale, og i værste tilfælde kan du som TR og rådgiver stå med et økonomisk ansvar.

Derfor skal du som TR altid inddrage Uddannelsesforbundets sekretariat, hvis medlemmer på din arbejdsplads ønsker bistand til en aftale om aftrædelse.

Sekretariatet har et samarbejde med a-kasserne og vi sikrer, at aftaler om aftrædelse udformes korrekt og i medlemmernes interesse.