Skal statslige arbejdspladser som erhvervsskoler, VUC’er og FGU’er være klar til aktuelle og fremtidige udfordringer, kræver det, at medarbejdere og ledere løbende bliver klædt på med ny viden og nye kompetencer. På det statslige uddannelsesområde kan tillidsrepræsentanter både hente inspiration og hjælp i Kompetencesekretariatet til dette.

Få effekt af kompetenceudvikling

Kompetencesekretariatet tilbyder rådgivning og sparring om, hvordan man får effekt af kompetenceudvikling. Denne rådgivning er ofte målrettet til samarbejdsudvalg eller andre fora, hvor ledere og medarbejdere vil inspireres til, hvordan tiltag kan indarbejdes i kompetencestrategi og MUS.

Få det bedste ud af MUS og GRUS

Kompetencesekretariatet giver endvidere rådgivning og sparring om teamsamarbejde samt medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler (MUS og GRUS). Disse tilbud er både rettet til leder- og medarbejdergrupper og arbejdspladsens samarbejdsudvalg.
Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler er vigtige redskaber til strategisk og systematisk kompetenceudvikling, som bidrager til udvikling af statslige uddannelsesinstitutioner.
For at dialogerne i MUS og GRUS giver optimal værdi, er det vigtigt, at der er fokus på både forberedelse, afholdelse og opfølgning på samtalerne, samt at der sker en kobling til arbejdspladsens overordnede strategi.

Kompetencesekretariatets rådgivning og redskaber er målrettet til brug individuelt, i grupper og på tværs af organisationen.