Sidste afsnit er opdateret 14. april 

Den 15. april begynder genåbningen af Danmark – herunder skoler og uddannelsesinstitutioner. For langt de fleste af Uddannelsesforbundets medlemmer fortsætter fjernundervisningen foreløbigt frem til den 10. maj. Kun følgende er blandt dem, der skal vende tilbage til undervisning på skolerne den 15. april:

  • Alle ungdomsskolelærere i heltidsundervisningen
  • AMU-lærere, der underviser ledige i certifikatkurser
  • EUX-lærere, der underviser i de afsluttende gymnasiale fag
  • EUD-lærere til prøveafholdelse i særlige tilfælde
  • Enkelte lærere på FGU og STU kan blive bedt om at komme på arbejde, hvis der er særlige elever, som ikke længere kan undvære undervisningen.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om retningslinjer til de skoler, som genåbner på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet.

Alle tillidsrepræsentanter, der har kolleger, som skal arbejde fysisk med elever og kursister på skolerne bør læse vejledningen, dele den med arbejdsmiljørepræsentanten på arbejdspladsen og sammen med ledelsen sikre, at retningslinjerne følges.

Kolleger i særlige risikogrupper

Er en kollega i en af de særlige risikogrupper, eller bor sammen med en person i en af risikogrupperne, kan vedkommende henvende sig til sin læge for at få foretaget en vurdering af, om man bør fortsætte med at arbejde hjemmefra eller kan gå på arbejde og i givet fald hvilke konkrete hensyn, der bør tages.
På den baggrund kan kollegaen kontakte ledelsen med henblik på, at der bliver taget hensyn til de sundhedsmæssige forhold.

Som tillidsrepræsentant kan du dermed informere kolleger, som rejser dette problem.

Sundhedsstyrelsen retningslinjer
 

Undgå corona-smitte (opdateret 10.maj)

Hold dig orienteret

Uddannelsesforbundet har oprettet en side for tillidsrepræsenter, som løbende bliver opdateret med råd, vejledninger og anbefalinger, du kan bruge i rolle som tillidsrepræsentant.

Nyt om corona