Størrelsen på den lokale lønpulje på de forskellige FOAS-enheder har været den samme – i grundbeløb per årsværk – siden 2013. Som et led i overenskomstforhandlingerne i 2018 blev det imidlertid besluttet, at de lokale lønpuljer på de to FOAS-overenskomster skulle opskrives per 1.4.2020. Og hvor det tidligere har krævet en del udregninger på den enkelte skole, er det nu blevet aftalt i overenskomsten, præcist hvilket beløb, den lokale pulje skal opskrives med. 

Den lokale pulje opskrives på denne måde:

For de, der følger FOAS’ almene overenskomst stiger den lokale pulje med 4.400 kroner i grundbeløb (31.3.2012-niveau) per årsværk.

For de, der følger FOAS’ sprogcenteroverenskomst stiger den lokale pulje med 5.000 kroner i grundbeløb (31.3.2012-niveau) per årsværk.

Hold øje med opskrivningen

Når du som TR modtager udregningen af puljen for 2020, er det vigtigt, at du sikrer dig, at opskrivningen er sket.

Stigningen sker per 1.4.2020, hvilket betyder, at puljen for første kvartal 2020 beregnes på baggrund af den tidligere puljestørrelse, mens den for de sidste tre kvartaler i 2020 beregnes på baggrund af den nye (opskrevne) størrelse. Fra 2021 anvendes den nye puljestørrelse for hele året.