Den 28. april er international arbejdsmiljødag – og dermed sættes der gang i en verdensomspændende kampagne, som både den europæiske fagbevægelse (EFS) og den internationale fagbevægelse (ITUC) står bag.

Temaet for dagen er i år COVID19 og arbejdsmiljø med fokus på dem, som arbejder i frontlinjen under coronakrisen, og i kampagnen vil der på de sociale medier blive delt billeder under hasttagget #støtfrontlinjen og  #iwmd20 (kort for International Workers Memorial Day 2020).

Vil du hjælpe med at støtte kampagnen?

I Uddannelsesforbundet bakker vi selvfølgelig op om kampagnen, og både formand Hanne Pontoppidan og næstformand Morten Bay optræder på både Twitter og Facebook med støtte til kampagnen.

Men vi har også brug for tillidsrepræsentanter og medlemmer til at bakke op.

I må meget gerne poste et billede på Facebook og/eller Twitter under de samme hasttags, altså #støtfrontlinjen og  #iwmd20.

Hvis du er i frontlinjen (frontlinje defineres her som: hvis det ikke er muligt for medlemmerne at holde to meters afstand til kursister og elever, og/eller du udfører vitale samfundsfunktioner med en øget risiko for eget helbred), skal billederne vise, hvilke foranstaltninger din arbejdsplads tager for at beskytte dig under coronakrisen.

Hvis du ikke er i frontlinjen, må du meget gerne poste et billede af et lys – som støtte til frontlinjen.

Fagbevægelsens Hovedorganisation vil på dagen d. 28. april genposte nogle af de bedste billeder og lave en nyhed, som medtager nogle af billederne. 

Husk hashtags.

God international arbejdsmiljødag til alle derude – både jer i frontlinje og jer udenfor.