Uddannelsesforbundet gennemfører i september 2019 en medlemsundersøgelse af, hvordan det står til med kvaliteten af undervisningen på danskuddannelserne – og rammerne for at levere undervisningen på sprogskolerne.

Formålet med undersøgelsen er at få synliggjort og dokumenteret positive såvel som negative forhold på de forskellige typer sprogcentre.

Deltagelsen foregår under fuld anonymitet.

Der bliver orienteret om resultaterne fra undersøgelsen i slutningen af oktober. Derudover vil resultaterne blive brugt til at skabe opmærksomhed i pressen.

Undersøgelsen gennemføres i systemet SurveyXact fra Rambøll. Det er et af markedets sikreste værktøjer, og det bruges blandt andet af Datatilsynet.

Vi håber, at I vil hjælpe med at få så høj en svarprocent som muligt og dermed et solidt grundlag for det opfølgende arbejde.