Uddannelsesforbundet har over længere tid indsamlet TR-viden om arbejdstidsforholdene på de kommunale sprogcentre – dels på en workshop og dels gennem en spørgeskemaundersøgelse. Den viden er nu samlet i en rapport, som skal bruges i forbundets fagpolitiske arbejde.

Rapporten er også videregivet til Lærerkommissionen, der blev nedsat ved OK18, så forholdende på de kommunale sprogcentre bliver en del af deres vidensgrundlag.

Uddannelsesforbundets rapport viser følgende hovedlinjer

  • Kun knapt halvdelen af de kommunale sprogcentre har aftalte arbejdstidsvilkår, der er skrevet under på.
  • Kun et sprogcenter har fuld tilstedeværelse.
  • Det mest almindelige antal ugentlige lektioner er 24 lektioner per uge og det gennemsnitlige antal lektioner er 26,6. Den gennemsnitlige forberedelsestid per uge er 12 timer.
  • På halvdelen af skolerne udregnes forberedelsestiden. På den anden halvdel udregnes tid til forberedelse ikke, men er afhængig af, at undervisning og andre opgaver løses først.
  • Sikring af forberedelsestiden er fremhævet som helt afgørende. Den manglende tid til forberedelse giver stor bekymring - dels for kvaliteten i undervisningen dels for det psykiske arbejdsmiljø. 
  • Tillidsrepræsentanterne beskriver en krævende og hård proces i arbejdet for lærernes arbejdstid, som rummer mange frustrationer. Blandt andet beskriver lidt under halvdelen manglende inddragelse.  

Kommissionen offentliggør sine anbefalinger om arbejdstid til KL og LC den 16. december 2019.