I den senere tid har telefonsælgere fra Det Faglige Hus kontaktet en række medlemmer af Uddannelsesforbundet. Målet er at overtale medlemmet til indmeldelse i Det Faglige Hus og til at få samtykke til medlemmets udmeldelse af Uddannelsesforbundet. Ganske få har givet samtykke, som så fremsendes til Uddannelsesforbundet.

Telefonsælgerne fra Det Faglige Hus gør imidlertid ikke medlemmerne opmærksom på, hvad forskellene er mellem Det Faglige Hus og en fagforening som Uddannelsesforbundet.  
Et medlemskab af Det Faglig Hus er muligvis et billigere alternativ, men medlemmerne risikerer at miste en række fordele fra medlemskabet i Uddannelsesforholdet, og det bliver de ikke informeret ordentligt om, når de siger ja tak til telefonsælgeren fra Det Faglige Hus.

I Uddannelsesforbundet opfordrer vi til, at I ude på arbejdspladserne tager en snak om, hvad forskellen er på en fagforening som Uddannelsesforbundet og de såkaldte ”gule fagforeninger”.

Uddannelsesforbundet kort fortalt

Uddannelsesforbundet er fagforbund for 10.000 undervisere og vejledere, der løfter unge og voksne videre i livet og på arbejdsmarkedet.

I Uddannelsesforbundet er du en del af et fællesskab – både på din arbejdsplads og på landsplan. På forbundets kurser og konferencer kan du få styrket din professionelle identitet, og i sekretariatet kan du få hjælp af medarbejdere, der er specialiserede i netop din situation og dit ansættelsesområde.

Uddannelsesforbundet sikrer dine arbejdsforhold og din løn gennem aftaler og overenskomster. Din tillidsrepræsentant forhandler med ledelsen på din skole, mens forbundets repræsentanter forhandler med de centrale arbejdsgivere. Samtidig arbejder Uddannelsesforbundet aktivt for at påvirke politiske beslutninger på Christiansborg og i kommunerne. Målet er de bedst mulige rammer og vilkår for dit arbejdsliv.


Forskelle mellem Uddannelsesforbundet og ”gule fagforeninger”

 

 • Uddannelsesforbundet er knyttet til dit fag
  Uddannelsesforbundet er fagforening for undervisere og vejledere med flere indenfor en række områder i ungdoms- og voksenundervisningen. Som medlem står man derfor stærkt som en del af et fagligt fællesskab.
  Hos de ”gule fagforeninger” er man kunde uanset fag. Og eftersom fagforening betyder en forening for folk inden for samme fag, kan man sige, det er misvisende at kalde sig fagforening.
 • Uddannelsesforbundet aftaler overenskomster 
  Stort set alle arbejdspladser inden for Uddannelsesforbundets område er dækket af forbundets overenskomster.
  De andre har ingen overenskomst.
 • Uddannelsesforbundet kan bedre hjælpe i forhold til løn, vilkår og fyringer
  Når Uddannelsesforbundet har overenskomsten på et område, giver det direkte adgang til din ledelse og til dine arbejdsgivere. Opstår der problemer i forhold til din løn, dine vilkår, eller står du overfor en fyring, kan din sag blive behandlet hurtigt og korrekt og forhåbentlig løst.
  De andre har ikke retten til denne direkte adgang. Ofte må de gennem dyre og langvarige sager ved de civile domstole for at sikre medlemmernes rettigheder.
 • Uddannelsesforbundet forhandler og forbedrer dine vilkår
  Cirka hvert tredje år forhandler Uddannelsesforbundet med arbejdsgiverne om overenskomsten, som du er omfattet af. Som medlem kan du forinden være med til at pege på, hvilke krav der skal forhandles, og når der er et overenskomstresultat, er du med til at stemme om det.
  De ”gule fagforeninger” har ikke overenskomster og kan dermed ikke forbedre vilkårene for deres medlemmer.  
 • Uddannelsesforbundet arbejder for et stærkt lokalt fællesskab
  På næsten alle arbejdspladser med overenskomst er der valgt en tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten er Uddannelsesforbundets lokale repræsentant, som kan hjælpe dig i spørgsmål om din ansættelse og dine vilkår. Tillidsrepræsentantens arbejde med forhandlinger om løn og andre arbejdsvilkår lokalt sker på baggrund af et stærkt, kollegialt fællesskab.   
  De ”gule fagforeninger” ser dig som deres kunde og bidrager ikke til det lokale fællesskab.

Fagforeninger der er knyttet til et fag

De faglige organisationer, der knytter sig til et fag, er for langt de fleste organiseret i en hovedorganisation. Det er Uddannelsesforbundet også.

FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation
Udover Uddannelsesforbundet er det for eksempel fagforeninger som 3F, Dansk Metal, FOA, HK, Blik og Rør, Danmarks Lærerforening, Politiforbundet i Danmark, Finansforbundet og Dansk Socialrådgiverforening. Du finder OK-mærket hos de rigtige fagforeninger.

AC – Akademikernes Centralorganisation
Er hovedorganisation for eksempel læger, magistre, jurister og økonomer.

Hvem er de andre såkaldte ”gule fagforeninger”?
Det er blandt andet KRIFA, Det Faglige Hus og ASE.