I forbindelse med EUD-reformen fra 2014 blev det aftalt, at alle lærere inden 2020 skal have erhvervspædagogiske kompetencer, der svarer til 10 ECTS-point.

Der er imidlertid skoler, hvor man ikke ser ud til at kunne nå at opkvalificere alle lærere i løbet af 2019. Er det tilfældet på din skole, skal skolen henvende sig til Undervisningsministeriet, så der kan indgås en aftale om at midlerne til kompetenceløftet kan overføres til 2020.

Undervisningsministeriet har i januar sendt et brev til alle skoler vedrørende muligheden for at videreføre midlerne til kompetenceløftet.

Som TR anbefales du, at gå i dialog med ledelsen om status for kompetenceløftet på jeres skole. Og hvis der er behov for det, er det en god ide, at du sikrer dig, at din skole er dialog med ministeriet om en forlængelse af kompetenceløftet ind i 2020.