Sikring af betalt spisepause i staten var et af de vigtigste krav ved OK18. Resultatet af forhandlingerne blev, at Moderniseringsstyrelsen og CFU indgik aftale om at skrive retten til spisepause ind i overenskomsterne. En række organisationer og medlemmer reagerede derfor stærkt på det helt urimelige i, at en overenskomst efter arbejdsgivernes opfattelse ikke skulle gælde for alle ansatte på det samme område. Det viste sig nemlig, at en række institutioner – herunder tre på Uddannelsesforbundets områder - ikke efterlevede aftalen. Efterfølgende viste det sig desværre, at CFU og Moderniseringsstyrelsen ikke kunne blive enige i fortolkningen af teksten i OK18-aftalen og dermed om, at aftalen om spisepauses skulle overholdes af alle institutioner.

 
Afgørelse i oktober

På den baggrund har CFU og Akademikerne rejst en voldgiftssag mod arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen. Nu er sagen berammet til at blive hovedforhandlet den 3. og 4. oktober 2019. Der kan forventes en afgørelse nogle uger efter.