Uddannelsesforbundet gennemfører i juni 2019 en medlemsundersøgelse af arbejdsmiljøet på erhvervsskolerne. Det sker på baggrund af, at mange tillidsrepræsentanter har tilkendegivet, at der er problemer med arbejdsmiljøet.

Formålet med undersøgelsen er at få synliggjort og dokumenteret positive såvel som negative forhold på de enkelte skoler, så vi både lokalt og centralt får et grundlag at agere ud fra.

Svarene fra medlemmerne optræder anonymiseret i alle sammenhænge, hvor undersøgelsens resultater præsenteres.

Undersøgelsen bliver tilrettelagt således, at man kan få resultaterne for skoler, hvor der er lokalforeninger med mindst fem medlemmer. Derudover kan skolerne sammenlignes på landsplan. Endelig kan vi uddrage generelle forhold for erhvervsskoleområdet på landsplan.

Der bliver orienteret om resultaterne fra undersøgelsen i starten af oktober.

Undersøgelsen gennemføres i systemet SurveyXact fra Rambøll. Det er et af markedets sikreste værktøjer, og det bruges blandt andet af Datatilsynet.

Vi håber, at I vil hjælpe med at få så høj en svarprocent som muligt og dermed et solidt grundlag for det opfølgende arbejde.