Det kan være svært at se nogen direkte sammenhæng mellem uddannelsen for undervisere i dansk som andet sprog og så en miljøafgift. I forbindelse med Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften i november 2016 blev et flertal i Folketinget alligevel enige om, at afgiftslettelsen blandt andet skulle finansieres ved at sænke kvalifikationskravene til undervisere i dansk som andetsprog.

Det blev aftalt, at det nuværende krav om overbygningsuddannelse til underviser i dansk som andetsprog for lærere på danskuddannelserne afskaffes. Der skal i stedet sigtes mod etablere en kortere pædagogikumdiplomuddannelse (½ år) for undervisere på danskuddannelse, hvor der i højere grad er fokus på praktiske undervisningskompetencer.

Selvom der i forlængelse af PSO-aftalen har været nedsat en arbejdsgruppe, der har indstillet til hvordan en ny uddannelse ville kunne skrues sammen, forlyder der endnu ikke noget om fra hvornår eller hvor det bliver muligt at starte på den nye uddannelse. Uddannelsesforbundet forsøger fortsat at følge processen tæt, og melder ud så snart der er nyt om indhold, tid eller sted for udbud af uddannelsen.