I de seneste år er presset på danskuddannelserne og dermed sprogcentrene steget voldsomt. Den markante politiske kursændring af integrationsindsatsen kombineret med stigende kommunal udlicitering er ødelæggende for vilkårene for god danskuddannelse til indvandrere og flygtninge.

Der vil være fokus på forbundets indsats, og på hvordan forbund og medlemmer i fællesskab kan arbejde mod den aktuelle udvikling på danskuddannelsesområdet.

Få flere med
Vi håber, at du som tillidsrepræsentant vil være med til at fortælle medlemmerne om mødet og opfordre dem til at deltage.

Tid og sted
Dette tema tages op på et medlemsmøde i Uddannelsesforbundets hus i København mandag den 28. januar kl. 16.30 – ca. 19.00.

Deltag
Tilmeld dig medlemsmøde om situationen på sprogcentre