Den strejke, som LC havde varslet på vegne af Uddannelsesforbundet på to sprogcentre, som er drevet af Lærdansk og to, som er drevet af AOF, er indtil videre suspenderet. Strejken blev varslet, da der ikke var fremdrift i forhandlingerne om en ny overenskomst. Derfor var Uddannelsesforbundet og LC sammen med arbejdsgiverne kaldt i Forligsinstitutionen den 2. januar, hvor der udarbejdet en forlig.

Forliget vil blive sendt til afstemning blandt medlemmerne på området, som afgør om der endeligt skal siges ja eller nej. Afstemningsmaterialet sendes ud i starten af uge 3 med deadline den 3. februar og offentliggørelse den 4. februar. Indtil da er konflikten suspenderet.