Da fusionen mellem de to hovedorganisationer FTF og LO blev besluttet, var man ikke nået helt i mål med hensyn til den nye hovedorganisations struktur for sit lokale/regionale arbejde. Frem til slutningen af 2020 vil der derfor foregå en proces med at udvikle den fremtidige struktur i FH’s lokale/regionale arbejde.

Uddannelsesforbundet bakker op om FH beslutning

FH har besluttet, at FTF-regionerne og LO-sektionerne i perioden skal indgå i samarbejde, men afvente FH’s beslutning om den nye lokale/regionale struktur. Uddannelsesforbundets Hovedbestyrelse har behandlet emnet og besluttet at præcisere, at Uddannelsesforbundet bakker op bag denne beslutning og opfordrer alle tillidsvalgte til lokalt/regionalt at følge den.

Arbejdsgruppe skal komme med forslag

FH har nedsat en arbejdsgruppe, som skal udvikle forslag til den nye struktur. Uddannelsesforbundets næstformand Morten Bay er en af arbejdsgruppens fem repræsentanter fra FTF-organisationer.