Hen over efteråret har Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan, besøgt 22 af de nye FGU-institutioner, der slog dørene op i august.

På besøgene har hun holdt møder med tillidsrepræsentanter, ledelserne og med medlemmer, og det indtryk, som besøgene efterlader, er, at FGU-institutionerne og -skolerne har måttet starte på et helt utilstrækkeligt og urimeligt grundlag.

- Det er meget forskelligt, hvordan man på de forskellige institutioner har valgt at gå til opgaven, men for skolerne har opstarten været kaotisk på grund af mangel på helt basal it, utilstrækkelige lokaler og skolernes manglende mulighed for at planlægge og forberede elevernes start, siger Hanne Pontoppidan.

I løbet af de måneder, som FGU-rundturen foreløbigt har varet, har Uddannelsesforbundets formand oplevet en udvikling på mange institutioner. It-systemer begynder at virke, og dagligdagen for eleverne fungerer på trods af svære vilkår.   

Forberedelsestiden må ikke forsvinde ud i den blå luft

Nogle af de problemstillinger, som Uddannelsesforbundet er blevet præsenteret for på FGU-institutionerne, har været generelle og tunge.

- Vi har hørt om forberedelsestid, der forsvinder ud i den blå luft blandt andet på grund af mange møder, vikartimer og pædagogiske dage. Det går ikke. Der er brug for, at den nødvendige ressource til lærernes forberedelse i forhold til fagbeskrivelserne er tilstede, og at forberedelsen ikke spises op af andre aktiviteter. Ellers vil FGU-skolerne ikke kunne levere den ønskede kvalitet til eleverne, siger Hanne Pontoppidan.

Der skal findes løsninger

Tillidsrepræsentanterne har gjort et kæmpe arbejde på institutionerne i opstartsfasen. For eksempel har det været vigtigt at følge op på opgørelsen af arbejdstid og undervisningstimer, så lærerne får løn for den tid, de arbejder. Og det har været vigtigt at sikre korrekt håndtering af elevferieperioder, og at lønnen var korrekt ved lærernes overgang til ansættelsen i FGU.

- Vi lægger stor vægt på at finde gode løsninger på FGU-institutionerne, så overenskomst og øvrige aftaler kommer til at fungere, som de er tænkt. Hvis der opstår mere principielle problemer, forsøger vi at løse dem med den centrale arbejdsgiverpart i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Vi presser på for løsninger, som vi kan vende tilbage til tillidsrepræsentanter og skoler med, siger Uddannelsesforbundets formand og fortsætter:

- De centrale arbejdsgivere har, som vi, et ansvar for, at overenskomst og aftaler bliver en god ramme for arbejdet på FGU.

De sidste FGU-institutioner får besøg af Hanne Pontoppidan og Uddannelsesforbundet før jul og i januar i det nye år.