Uddannelsesforbundet får henvendelser fra medlemmer, som spørger til ansættelse hos virksomheden SPUTNIK, der er en privat virksomhed, som blandt andet tilbyder STU, en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med autisme og/eller psykisk sårbarhed. I modsætning til en række andre private udbydere af STU ønsker SPUTNIK ikke at indgå en overenskomst for undervisere. Derfor har lærerorganisationerne i LC iværksat en stillingsblokade mod virksomheden. Den betyder, at medlemmer af Uddannelsesforbundet (og de andre lærerorganisationer, der er med i LC) ikke må tage arbejde på virksomheden.

Blokaden er et normalt skridt, som kan tages i brug overfor arbejdsgivere på arbejdsmarkedet, som ikke vil indgå overenskomst.

Uddannelsesforbundet har taget aktivt del i arbejdet med at få overenskomst med Sputnik, fordi Sputnik som arbejdsgiver uden underviseroverenskomst underbyder de overenskomster, vores medlemmer er omfattet af. Dermed bliver løn- og ansættelsesvilkår for medlemmer og kolleger i Uddannelsesforbundet sat i et urimeligt pres. Derfor bakker Uddannelsesforbundet aktivt op om blokaden for at få en overenskomst.