Den Statslige Kompetencefond åbner for ansøgninger den 4. september 2019. For at kunne få støtte fra Den Statslige Kompetencefond til kompetenceudvikling, er det afgørende, at:

 1. Dine medlemmer/kolleger er omfattet af en statslig overenskomst.
 2. Lederen godkender dit medlems/kollegas ansøgning om fondsstøtte.
 3. Arbejdspladsen betaler en del af udgifterne forbundet med den ansøgte kompetenceudvikling.

Find svar

På den Statslige Kompetencefonds hjemmeside kan man få svar på stort set alle de spørgsmål, medlemmerne måtte have i forbindelse med ansøgning om støtte:

 • Hvem kan ansøge Den Statslige Kompetencefond?
 • Hvad kan man ansøge om støtte til?
 • Hvilke aktiviteter støtter fonden?
 • Hvem står bag Den Statslige Kompetencefond?
 • Ansøgningsfrister
 • Ansøgning inden optagelse på uddannelse, kursus mm.
 • Tilbagebetaling af fondsmidler
 • Hvor meget kan man ansøge om?
 • Krav om medfinansiering
 • Skal ansøgningsbeløbet være med eller uden moms?
 • Hvad er en fondspulje?
 • Fonden støtter ikke
 • Fondsstøtten skal være et supplement
 • Positivlister - forhåndsgodkendte kompetenceudviklingsaktiviteter
 • Særlige indsatser
 • Støtte til modulopdelte uddannelser
 • Udbetalingen af tilskud eller bortfald af støtte
 • Hvis man stopper i sin nuværende ansættelse?
 • Udskydelse af aktivitet
 • Sagsbehandlingstid - hvornår får man svar på sin ansøgning?
 • Hvordan og hvornår lederen skal godkende ansøgningen
 • Gruppeansøgninger
 • Kan man klage over en afgørelse?
 • Ingen øvre tidsgrænse for kompetenceudviklingens varighed