Tillidsvalgte har en særlig beskyttelse i deres ansættelsesforhold, men på seks VUC’er fordelt i hele landet har ledelsen valgt at se bort fra det og givet tillidsrepræsentanterne besked på, at de skal overdrages til FGU, selvom de alle ønskede at fortsætte arbejdet på VUC.
På trods af møder med ledelserne på de pågældende VUC’er og efterfølgende et mæglingsmøde med Moderniseringsstyrelsen er der ikke fundet løsning på sagerne.

En principiel sag

Juridisk set skal der være såkaldt ”tvingende årsag”, når en tillidsvalgt udpeges til afskedigelse, forflyttelse med videre. Dette har arbejdsgiverne ikke respekteret.
Sagen er principiel for Uddannelsesforbundet. Det er den også for alle de øvrige organisationer på statens område. Derfor har CFU og Akademikerne valgt at gå ind i sagen. En faglig voldgift afgør sagen inden for nogle måneder.