Uddannelsesforbundet samarbejder med Gymnasieskolernes Lærerforening, GL, om at tilbyde arbejdspladser at afdække deres professionelle kapital. På Uddannelsesforbundets område er det et tilbud til erhvervsskoler og VUC'er.

Som noget nyt er tilbuddet blevet suppleret med en mulighed for at afdække det fysiske arbejdsmiljø på skolerne. Dermed lever den samlede afdækning op til Arbejdstilsynets krav til en fuld arbejdspladsvurdering (APV).
 
Uddannelsesforbundet har i samarbejde med GL og arbejdsmiljøkonsulent Gitte Leve Clausen udarbejdet en spørgeramme til afdækningen. Gitte Leve Clausen har mange års erfaring med undervisning af arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere på den lovpligtige brancherettede arbejdsmiljøuddannelse på uddannelsesområdet.

Afdækning af fysisk arbejdsmiljø med i prisen

Afdækningen af det fysiske arbejdsmiljø er i efteråret 2018 inkluderet i prisen for afdækning af skolens professionelle kapital, og tilmelding sker ved at tilvælge afdækningen, når skolen tilmelder sig professionel kapital. Hvis en skole beslutter at afdække det fysiske arbejdsmiljø, sker det ud fra de samme deltagerdata, som skolen indsender til afdækning af professionel kapital og med de samme kontaktpersoner.

Afdækningerne af fysisk arbejdsmiljø og professionel kapital vil ske tidsmæssigt forskudt fra hinanden.