Underskrift af de kommunale overenskomster nærmer sig en afslutning

Der er nu aftalt datoer med kommunernes Landsforening, KL, så redigeringen af overenskomsterne for lærere i ungdomsskolen og lærere ved de kommunale sprogcentre kan færdiggøres. Så snart overenskomsterne foreligger i færdig og underskrevet form, vil vi orientere tillidsrepræsentanter på de berørte områder.

De statslige aftaler lader vente på sig

Der arbejdes endnu ikke på redigeringen af aftalerne på Uddannelsesforbundets statslige områder, erhvervsskoler, AMU, VUC og produktionsskoler. Uddannelsesforbundet har via Lærernes Centralorganisation rykket Moderniseringsstyrelsen.

Politisk løsning for den betalte frokostpause

På det statslige område er den betalte spisepause blevet et stridspunkt, fordi enkelte skolers ledelser stiller sig på bagbenene.
Uddannelsesforbundet arbejder for, at sagen nu må løses på politisk niveau mellem CFU's formand Flemming Vinter og innovationsminister Sophie Løhde (V). 

- Vi håber på, at der kan findes en politisk løsning, og at det sker meget snart. Ellers vil vi benhårdt forfølge sagen juridisk, siger Hanne Pontoppidan, formand for Uddannelsesforbundet.