For nylig afgjorde Ærø kommune deres udbud af danskuddannelse. Danskuddannelsen på Ærø har tidligere været varetaget af Lærdansk, der også er i Svendborg. Men denne gang vandt et firma, der hedder Jobs Partner. Jobs Partner har også undervisning af indvandrere på Læsø.
Som en ny udbyder af danskuddannelse har Uddannelsesforbundet taget kontakt til Jobs Partner, sagt velkommen og samtidigt begæret forhandlinger af en overenskomst.

Overenskomster med andre udbydere

Tidligere var A2B og UCplus nye spillere på området, og da de vandt deres første kontrakt med en kommune, begærede Uddannelsesforbundet på samme måde overenskomstdækning. Selvom det i begge tilfælde tog lang tid og involverede en faglig blokade, så har vi i dag overenskomst med både UCplus og A2B. De to firmaer har i dag en væsentlig aktivitet forskellige steder i landet.

Proces med Job Partner

Vi ser frem til drøftelserne med Jobs Partner om en overenskomstdækning af danskuddannelsen og satser meget på, at vi ikke også denne gang skal ud i blokade og uddeling af muffins før det lykkes.