FOA, Yngre Læger, DLF, Magistrene og de offentlig ansatte DJØF’ere. Det er blot nogle af de fagforbund, som bakker op om, at det skal være en løsning for alle statsansatte i forhold til sikring af en betalt spisepause. Efter et mæglingsmøde, som endte resultatløst den 20. november, meddelte CFU, at det var nødvendigt at anlægge en voldgift i det fagretlige system om betalt spisepause, fordi Moderniseringsstyrelsen ikke ville anerkende den ret på seks uddannelsesinstitutioner, hvor Uddannelsesforbundet og GL har medlemmer.

- Det er helt uhørt, at sagen har udviklet sig sådan. Sikringen af den betalte spisepause til alle var netop medvirkende til, at vores medlemmer stemte OK-forliget hjem. Innovationsminister Sophie Løhde har tidligere tilkendegivet, at de statslige arbejdsgivere ville samarbejde og ønskede en mere tillidsfuld vej. Helt ærligt må jeg sige, at det tilsagn holdt meget kort. En aftale er vel en aftale, sagde formand Hanne Pontoppidan blandt andet efter, at det blev kendt, at lønmodtagersiden oplevede, at en faglig voldgift var den eneste udvej for at sikre omkring 1100 lærere deres betalte spisepause.

Andre forbundsformænd og medlemmer har siden været aktive i at støtte CFU’s chefforhandler Flemming Vinther og de berørte forbund i pressen og på de sociale medier. Flemming Vinther har også gennem den seneste uge over flere dage været i medierne med sine synspunkter.  Senest med et blog-indlæg.

Flemming Vinthers blog

Læs seneste blod-indlæg

Hvad er en faglig voldgift?

  • En faglig voldgift behandler blandt andet sager om tolkningen af kollektive overenskomster, mens Arbejdsretten behandler sager om brud på overenskomsten 
  • En faglig voldgifter kan nedsættes, når der er behov for en afgørelse i en konkret sag. Arbejdsgiver- og lønmodtagersiden bliver enige om en opmand, der som regel er en højesteretsdommer, som også sidder i Arbejdsretten. Ud over opmanden udpeges der to voldgiftsmænd fra hver side
  • En sag for en faglig voldgift forberedes og afvikles på samme måde som andre voldgiftssager. Der er ikke offentlig adgang, og afgørelserne er heller ikke offentlige
  • Netop fordi sagen skal afgøres i en faglig voldgift, varer det mindst seks måneder inden der findes en afgørelse