Den del af aftalen ”Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til tiden”, der handler om forbedringerne på eud er Uddannelsesforbundet meget tilfreds med. Men det er vigtigt, at man lokalt på skolerne forvalter de ekstra penge, der følger med aftalen, til øget lærerdækning og ikke til eksempelvis nye maskiner.

- Pengene skal bruges på det, der betyder mest for kvaliteten: undervisningen. Ikke på bygninger, ikke på maskiner. Pengene bør gå til at annullere en række fyringer på de hårdt pressede skoler og samtidig på at ansætte flere lærere. Lige nu er der alvorlig mangel på lærere, som derfor skal gabe over for meget og ikke har ordentlig tid til at forberede undervisningen. Det går alvorligt ud over kvaliteten, siger Hanne Pontoppidan.

VUC har de almene kompetencer
Regeringen vil som en del af aftalen også lade erhvervsskoler undervise voksne over 25 i dansk, matematik og dansk som andetsprog. Dét element i aftalen får ikke pæne ord med på vejen fra Hanne Pontoppidan.

Når der bliver flere, der kan udbyde den samme undervisningsopgave, så vil der i de tyndt befolkede dele af Danmark være for få kursister til at oprette hold, så de kort uddannede risikerer, at der reelt slet ikke er lokal adgang til almen opkvalificering, advarer hun.

Desuden er der en god grund til at den almene voksenundervisning normalt ligger på VUC, pointerer formanden:

- VUC har den absolutte spidskompetence inden for den almene voksenuddannelse. De har i mere end 40 år specialiseret sig i at løfte denne målgruppe – dem, som har brug for et alment løft og lære det, de ikke lærte i folkeskolen – med en voksenpædagogisk tilgang. Det er noget andet end den måde, som unge skal mødes på. Det er stadig vigtigt, at voksne, som skal uddannes, kan blive det i et voksenpædagogisk miljø fremfor på en ungdomsuddannelsesinstitution som en erhvervsuddannelse jo ret beset er, understreger Hanne Pontoppidan.

10. klasse bør ikke bindes til erhvervsskoler

Formanden er bestemt heller ikke begejstret over, at regeringen vil belønne kommuner for at placere 10. klasse på erhvervsskolerne.

- Det er positivt, at man ser på, hvordan vi kan få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Men låser man i for høj grad 10. klasse til erhvervsskolerne, bliver det ikke et tilbud som alle, der har brug for et 10. klasse, vil kunne profitere af. Den gruppe, som blot har brug for at blive et år ældre, vil blive tabt på gulvet, uddyber hun.

Som loven er nu, skal kommunerne tilbyde alle unge et kommunalt 10. klasse-tilbud. Kommunerne har lov til at forlægge en del af dette 10. klasses tilbuddet til for eksempel erhvervsskoler.

Der er allerede i dag en bred variation af muligheder, mener Uddannelsesforbundet.