For anden gang i træk var der en fælles start med Repræsentantskabet. Som noget nyt fik HL´s tillidsrepræsentanter tilbudt at deltage, da vi jo flytter sammen 1. juli 2018.

Første dag kunne tillidsrepræsentanter vælge at deltage i repræsentantskabsmødet uden stemmeret. Samtidig blev der udbudt korte valgfrie emner som: motivation som drivkraft- en analyse af egne roller og arbejdsopgaver, digitalisering i undervisningen, forskelsbehandling og de vanskelige personsager.

Aftenens overraskelse var denne gang en byvandring i Svendborg med emnet ” I fodsporene på Fattiggårdens skæbner”. Turen endte på Svendborgs fattiggård, der er den bedst bevarede fattiggård i Danmark.

Anden dagen var der udbudt 10 forskellige emner om formiddagen, som blev gentaget om eftermiddagen. Så deltagerne kunne vælge to emner.

Tredje dagen startede med et fælles oplæg for alle. Oplæggets titel var ” Stress – når vilkår vælter trivsel”, og det blev holdt af forsker Malene Friis Andersen.
Dagen sluttede med områdeopdelte grupper.

Vi glæder os allerede til at byde jer velkommen til temakurset d. 10.-12. april 2019.

 

LÆS MERE

På siden Blanketter og indhold fra TR-kurser kan du finde kursusmaterialet fra de enkelte faglige emner.