Sammen med en række andre organisationer på statens område har Uddannelsesforbundet vundet en sag mod Moderniseringsstyrelsen. 
Sagens anledning var to konkrete sager på henholdsvis Aarhus og Københavns Universiteter, hvor Moderniseringsstyrelsen rådgav om, at arbejdsgiverne ikke var forpligtede til at udlevere navne på medarbejdere, der var påtænkt afskediget, til tillidsrepræsentanten. Moderniseringsstyrelsen begrundede deres rådgivning med en usikkerhed om, hvorvidt udlevering af navne på påtænkte afskedigede ville være i strid med persondataretten.
Opmanden slår i sin kendelse tydeligt fast, at orienteringen af tillidsrepræsentanten om en forestående afskedigelse skal gives på en måde, der gør det muligt at identificere den pågældende medarbejder.

Hvornår skal orienteringen ske?

Orienteringen skal ske senest samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen er blevet orienteret om den forestående afskedigelse. Opmanden uddyber dette med at anføre, at hvis arbejdsgiveren for eksempel indkalder en medarbejder til en samtale om en forestående afskedigelse, skal tillidsrepræsentanten orienteres om, hvem som påtænkes afskediget senest samtidig med eller umiddelbart efter, at medarbejderen indkaldes til samtalen.
Desuden gives denne rettesnor: For at tillidsrepræsentanten har mulighed for at varetage sine opgaver, bør arbejdsgiveren sørge for, at indkaldelsen til samtalen sker med et passende varsel, så tillidsrepræsentanten har tid til at afklare, om medarbejderen ønsker bistand fra tillidsrepræsentanten.

Databeskyttelsesloven er ikke til hinder

Kendelsen siger også klart, at databeskyttelseslovgivningen er ikke til hinder for, at tillidsrepræsentanten orienteres om navnet på en medarbejder, der påtænkes afskediget.
Afgørelsen glæder Uddannelsesforbundets formand, Hanne Pontoppidan:

- Afgørelsen er et rødt kort til et urimeligt benspænd for vores tillidsrepræsentanters arbejde. Formålet med at oplyse tillidsrepræsentanten om, hvem som påtænkes afskediget, er jo at give tillidsrepræsentanten mulighed for at udføre sin opgave så godt som muligt og bistå og beskytte den medarbejder, der påtænkes afskediget, siger Hanne Pontoppidan  
Hun er ærgerlig over, at der skulle en voldgiftssag til for at sikre, at tillidsrepræsentanterne fik mulighed for at udføre en nødvendig og vigtig arbejdsopgave så optimalt som muligt.