Det er andet år, at Højskolerne/Folkehøjskolernes forening i Danmark arrangerer et højskolekursus for lærere og undervisere i sommerferien på Ryslinge Højskole. 

Opholdet: Lærermødet 2018 er på en lille uge, og i år er det fra den 4. juli til den 8. juli.

Få tilskud til opholdet

Er du tillidsrepræsentant, kan du få et tilskud til opholdet fra Uddannelsesforbundet.
Prisen for opholdet er 5.200 kr, hvis du overnatter i et dobbeltværelse, hvor Uddannelsesforbundet dækker halvdelen. Hvis du ønsker eneværelse, skal du selv betale en yderligere udgift på 1.200 kr.

Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse har besluttet at give tilskud til fem tillidsrepræsentanter eller hovedbestyrelsesmedlemmer, og pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle princippet.

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding sker ved at sende en mail til: 
Birgitte Johansen: bjo@uddannelsesforbundet.dk
Tilmeldingsfristen er den 5. april 2018.

Fin evaluering
Uddannelsesforbundets deltagere på Lærermødet sidste år, var meget tilfredse og gav blandt andet udtryk for følgende i evalueringen af opholdet:

  • Det var ”supergodt” og inspirerende.
  • Det var vel tilrettelagt og fungerede fint logistisk – styringen var fin.
  • Tilrettelagt så ”højskoleånden” var tilstede
  • Undervisere/oplægsholdere o.a. var dygtige og velvalgte
  • Tilbuddene var mange og relevante (også for vores medlemsgruppe)
  • Opholdet gav kompetenceudvikling både i lærerrollen og i TR-rollen, og det var menneskeligt udviklende
  • Mange af deltagerne var grundskolelærere, men der var alligevel grundlag for faglig inspiration både i workshops og i networking/pauser
  • Stor interesse blandt folkeskolelærerne for at lytte til vores erfaringer både om ”svage” elever og om at gøre undervisning anvendelsesorienteret og praktisk.

Læs mere

Lærermødet 2018