For medlemmer af Uddannelsesforbundet, der er ansat eller har været ansat på en erhvervsskole, og som har deres pensionsordning hos PFA, er der en række ændringer på vej, som træder i kraft 1. marts 2018.

Alle berørte får tilsendt et brev fra PFA midt i marts, men som tillidsrepræsentant har du mulighed for at bede PFA komme ud på jeres skole og fortælle om pensionsforhold, og hvad ændringerne betyder.

Du får en bedre dækning ved nedsat erhvervsevne.
Standarddækningen på din forsikring ved nedsat erhvervsevne bliver forhøjet fra en dækning på 40% til 50%. Fremover har du mulighed for at få en udbetaling på 50%, hvis din erhvervsevne bliver nedsat med halvdelen eller mere. Forhøjelsen sker automatisk. Hvis du i dag har en dækning på 50% eller derover, vil du ikke blive berørt af denne ændring.

Derudover bliver dækningen udvidet, så du fremover får mulighed for at få en forhøjet udbetaling, hvis du er under jobafklaring eller modtager ressourceforløbsydelse via kommunen. Den forhøjede udbetaling vil udgøre 80 procent af din løn, uanset hvilken dækning du har valgt.

Du vil ikke være omfattet af de ovenstående forbedringer på PFA Erhvervsevne, hvis din erhvervsevne allerede er nedsat. Den udvidede dækning under jobafklaring og ressourceforløb gælder udelukkende medlemmer, som har en pensionsordning i markedsrente i PFA Plus.

Få sparring, hvis du bliver sygemeldt

Som noget nyt får du adgang til PFA EarlyCareTM, hvis du har en forsikring ved nedsat erhvervsevne i PFA. Det betyder, at du har mulighed for at ringe til PFA EarlyCareTM og få hjælp og sparring med PFA’s social- og sundhedsfaglige specialister, hvis du får en sygemelding på 14 dage eller mere. Du kan få hjælp til at afdække din helbredsmæssige situation og rådgivning om hvilke indsatser, som kan hjælpe dig med at komme hurtigere tilbage.

Læs mere om den forbedrede pensionsordning på mitpfa.dk.

Samtidig får de cirka 1.300 medlemmer, der i 2014 ikke valgte at overgå til PFA Plus, mulighed for nu at omlægge deres fremtidige pensionsindbetaling til markedsrente (PFA Plus).

Planlæg et besøg af PFA

Kontakt kundechef Claus Jens Hansen, hvis du ønsker et møde på jeres skole