Uddannelsesforbundet inviterer TR’erne på VUC og produktionsskoler til fem regionale møder om FGU’en i løbet af januar 2019. Mødet er rettet mod både de TR’ere, som selv skal overdrages til FGU’en, og de, der forbliver på VUC. På mødet bliver TR’erne klædt på til at håndtere en række af de problemstillinger, som opstår, når de nye institutioner skal dannes.

Dagen afsluttes med fyraftensmøder for de medlemmer af Uddannelsesforbundet, som skal virksomhedsoverdrages til de nye FGU-institutioner.

Derfor bedes du opfordre dine virksomhedsoverdragede kolleger til at deltage i møderne. De får også selvstændig mail om mødet.

Mødedatoer, sted og tilmelding finder du her:

Programmet for de regionale møder 

Tid

Emne

10-12:30 

TR-møde for hhv. VUC og produktionsskoler

12:30-13:00 

Frokost 

13:00-15:45

Fælles TR-møde med fokus på:
·  FGU bestyrelsesarbejde og netværksdannelse
·  Virksomhedsoverdragelse og evt. OK 
·  Sammenkitning af medarbejdere

15:45-16:00

Kaffe – og ankomst for medlemmer

16:00-18:00

Fyraftensmøde for medlemmer sammen med UVM med fokus på:

·  FGU - din kommende arbejdsplads (med UVM) 
·  Hvilken støtte kan du få fra Uddannelsesforbundet?