Vejledningen er tænkt som en støtte til lærerne ved deres tilrettelæggelse af undervisningsforløb i FVU-start, herunder afvikling af den interne prøve.

Undervisningsvejledningen har samtidigt skærpet fokus på optagelsesregler, og styrelsen fremhæver, at der i vejledningen gives klare anvisninger til, hvordan det forventes, at institutionerne foretager helhedsvurderingen af ansøgere til FVU-start, så det sikres, at kun personer i målgruppen for tilbuddet tilbydes optagelse. 

Styrelsen gør opmærksom på, at skolernes optagelsesprocedure vil være genstand for et målrettet tilsyn i 2019.