Siden afslutningen af OK18 hørt Uddannelsesforbundet hørt fra fire af vores skoler, hvor ledelsen var uforstående overfor at skulle ændre praksis i forhold til betalt spisepause som følge af overenskomstresultatet. Vi har derfor bedt vores forhandlingsorganisation, Lærernes Centralorganisation, tage sagerne op med de centrale arbejdsgivere.

Teksten skal formuleres, så det står klart

Det er vores og LCs klare opfattelse, at frokostpausen fremover er betalt for alle områder, som følger tjenestemændenes arbejdstidsaftale. Enkeltinstitutioner, skoler med videre er ikke undtaget. Vi er derfor klart uenige i eventuelle andre udlægninger af overenskomstresultatet.

Den endelige overenskomsttekst skal formuleres af forhandlingsparterne på centralt niveau, det vil sige CFU, som LC er medlem af, og arbejdsgiverne i finansministeriet. Dette afventer vi. Det er vores forventning, at teksten formuleres på en opklarende måde for alle parter, og at det sker indenfor rimelig tid.

Kontakt os, hvis du oplever det

Hvis der er problemer i forhold til betalt frokostpause på din skole, og du ikke har givet Uddannelsesforbundet besked, skal du henvende dig til den konsulent, der er din kontaktperson på sekretariatet.