En række fagforbund – herunder Uddannelsesforbundet – ønsker ikke mere blot at sidde med hænderne i skødet og se på, at velfærden smuldrer og uligheden øges. De vil i stedet samle kræfterne i kampen for et Danmark for Velfærd.

Stormøde i Odense den 4. oktober kl. 10-16

Derfor starter de kampagnen under netop dette navn, og første skridt er et stormøde for tillidsfolk i Odense den 4. oktober. Mødet er timet til dagen efter statsministerens åbningstale i Folketinget, og initiativtagerne håber, at tusinder af aktive tillidsrepræsentanter kan vise en samlet kraft. 

”Den danske samfundsmodel er presset og uligheden er stærkt stigende. På tværs af faggrupper oplever vi en udvikling, hvor politiske reformer alt for ofte svigter de svageste, og hvor den samlede offentlige sektor, der leverer borgernes velfærd, stadig er stærkt udfordret af løbende krav om besparelser og effektivitet”, hedder det som begrundelse for, at kampagnen går i luften.

Parolen i kampagnen er et NEJ til den stigende ulighed i Danmark, et JA til genopretningen af fælles velfærd og et JA til fællesskabet. Bag initiativet står blandt andet 3F, HK, FOA, Danmarks Lærerforening, Uddannelsesforbundet, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, PROSA og LO’s sektioner i landets store byer. 

Tid og sted og tilmelding

Stormødet afholdes i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense.

Tilmeld dig senest d. 24. september via Uddannelsesforbundet

Uddannelsesforbundet dækker betalingen for selve deltagelsen, mens frikøb og transport ikke dækkes af forbundet. Det dækkes i visse tilfælde via Forbundets foreninger og sektioner. Du vil efter tilmelding få nærmere besked herom.

Underskriftsindsamling

Ud over det kommende stormøde i Odense har de faglige organisationer bag initiativet lanceret en kampagne på de sociale medier. Målet er, at også lokale aktiviteter skal bære initiativet videre.

Som et led i kampen for et stærkt fællesskab og bedre velfærd har Danmark for Velfærd sideløbende startet en underskriftsindsamling

Læs mere

Så snart det endelige program er på plads, kan du finde det på Velfærd Danmarks webiste, eller på Velfærd Danmarks facebook.