På nogle af Uddannelsesforbundets arbejdspladser kniber det med vikardækningen ved lærernes sygdom eller barsel. Ved barsel kan der udbetales refusion til skolen.   

Gør skolens ledelse opmærksom på det, når vikardækningen mangler

De statslige arbejdsplads kan hos Barselsfonden få refunderet en del af lønudgiften for ansatte på orlov med løn i forbindelse med barsel, adoption og graviditetsbetinget sygdom før fødslen.

Barselsfonden dækker bl.a. de institutioner, som Uddannelsesforbundets medlemmer er ansat ved:

  • Erhvervsskoler
  • VUC
  • Produktionsskoler
  • AMU
  • SKT
  • Designskoler
Refusion

For Uddannelsesforbundets undervisergrupper er refusionssatsen pt. på 71 kr. pr. lønnet time. 

Finansiering

Barselsfonden finansieres ved at alle institutioner indbetaler et bidrag.