Her i efteråret har der været rigtig meget gang i kommunernes udbud af danskuddannelse. Den høje aktivitet lige nu hænger sammen med, at en del kommuner har afventet ændringer i danskuddannelsesloven, så det er lidt af en ’ketchup-effekt’, vi har set.

Her i november har følgende kommuner afklaret, hvem der skal stå for danskuddannelsen i den næste periode (der typisk er på fire år).

Der kommer nye operatører

  • Tønder: A2B overtager fra AOF
  • Mariagerfjord: A2B overtager fra VUC
  • Favrskov: Lærdansk overtager fra AOF

De nuværende operatører fortsætter

  • Rebild (A2B)
  • Hjørring (A2B)
  • Brønderslev (AOF daghøjskolen)

Udbuddet er endnu ikke afklaret

Næstved og Sønderborg burde have været afklaret, men er det fortsat ikke, og i København er der et udbud i gang med en forventet afklaring i januar / februar.

Nye tillidsrepræsentanter

For tiden er der ikke valgt tillidsrepræsentanter på nogen af A2B’s skoler (overenskomsten trådte først i kraft 1. september), men det sker forhåbentligt i en ikke så fjern fremtid. Vær derfor opmærksom på, om der er en A2B-skole i din region, hjælp dem gerne med at vælge TR og husk at byde dem hjerteligt velkommen, når de bliver valgt.