Der har i den senere tid været stor fokus på den betalte frokostpause i staten. CFU har meldt sin bekymring ud i pressemeddelelse, fordi flere offentlige arbejdsgivere er begyndt at slå stillinger op, hvor det signaleres, at den betalte frokostpause er et lokalt gode i lighed med f.eks. frugtordning, massage mv.

Det strider mod CFU’s opfattelse, der mener, at spisepausen er en del af overenskomstgrundlaget og derfor kun kan opsiges/ændres som led i aftale- og overenskomstforhandlingerne.

Meld ind med eksempler

For at få et billede af omfanget beder CFU alle tillidsrepræsentanter melde ind med eksempler der indikerer, at arbejdsgivere ændrer retorik/adfærd i forhold til den betalte frokost. Fx stillingsopslag eller ændrede formuleringer i personalepolitikker.

Samtidig opfordres alle tillidsrepræsentanter til at sige fra overfor deres ledelse, hvis de støder på ændringer.

Skriv til: